Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Andrzej Hojna nagrodzony przez Caritas Polska

2015-10-27 12:36

Podczas Gali Ubi Caritas z okazji obchodów 25-lecia Caritas Polski, została wręczona panu Andrzejowi Hojnie, statuetka św. Siostry Faustyny Kowalskiej za zasługi na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Kierownik z powołania

 

Pan Andrzej Hojna jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych (ukończył zarządzanie i marketing) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest współzałożycielem Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach oraz Białej Podlaskiej. W obu jednostkach jest kierownikiem. Od 1995 roku pełni kluczowe stanowiska w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” Firmy Polimex Mostostal oraz Regionu Mazowsza. Priorytetem działalności związkowej jest dla niego rozwój Zakładu i obrona miejsc pracy. W długoletniej karierze zawodowej posiada wiele osiągnięć w zakresie tworzenia nowoczesnego rynku pracy, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej, skierowanej do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pełni także rolę menedżera ekonomii społecznej w woj. lubelskim i mazowieckim. Od  2015 roku jest aktywnym członkiem Rady Konwentu w woj. lubelskim oraz członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach. Szeroki zakres obowiązków i odpowiedzialności nie przeszkadza mu także, na świadczenie pomocy innym organizacjom i instytucjom, które skłaniają się do tworzenia podobnych podmiotów na rzecz defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych.

 

 

Okiem współpracowników

 

Z zebranych opinii wynika, że jest to dobry człowiek. – Traktuje ludzi tak, jak sam chciałby być traktowany. Dostrzega innych, potrafi się z nimi cieszyć, żartować, zauważyć kiedy mają kłopoty i potrzebują pomocy – mówi pracownik CIS. - Jest tolerancyjny na popełnianie błędów. Wychodzi z założenia, że osoby, które poniosły porażkę w swojej karierze zawodowej, nauczyły się tego, czego pozostali nie mieli okazji doświadczyć. Jego zdaniem, z dobrych pracowników wyrastają później dobrzy szefowie; oczywiście, jeśli mają wystarczające predyspozycje do bycia liderem – opowiada kolejny pracownik CIS. Kierownik Hojna utrzymuje prestiż i szacunek, bo w życiu kieruje się dobrymi zasadami. Dzieli się swoją władzą, przekazując część kompetencji pracownikom. Pokazuje zaufanie, potrafi docenić ich  wiedzę, umiejętności i zaangażowanie.

 

Kilka słów od nagrodzonego

 

- Nagroda jest uwieńczeniem jakiegoś dzieła, natomiast ja cały czas czuję, że się rozwijamy. Nagroda oznacza dla mnie, że zostało docenione to, co tutaj stworzyliśmy, wspólnie Caritas i Solidarność. Jest to podziękowanie również dla naszych pracowników. Udało nam się stworzyć naprawdę solidny i dobry zespół, który współpracuje i tworzy, a praca w CIS nie jest lekka. Nagroda pokazuje sukces tego zespołu.

 

Powstanie Centrum Integracji Społecznej

 

Centrum tworzyliśmy 10 lat temu. Od tamtego czasu współpracuję z siedlecką Caritas jako kierownik CIS. Geneza powstania Centrum jest dość ważna. Sam pomysł powstania urodził się w Solidarności, gdzie bardzo ważną rolę, oprócz mojego zaangażowania, odegrały trzy osoby: pani Elżbieta Chodak – ówczesna przewodnicząca Solidarności w MOPS, pan Sylwester Czyżyk – przewodniczący Solidarności w Siedlcach oraz Sławomir Marchel – ówczesny z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zgłosiliśmy się do urzędującego wtedy ks. Krzysztofa Hapona,  dyrektora siedleckiej Caritas, który przyjął nas z otwartymi rękami i włączył się w całe to dzieło. Po 9 miesiącach od zaistnienia pomysłu ruszyło Centrum. Budynki przy ul. Budowlanej 1, które do dziś służą pomocy potrzebującym, przekazało nam miasto.

 

Należy opowiedzieć również o osobach, które czynnie włączyły się do tej inicjatywy. Na wymienienie zasługują  pan Mirosław Symanowicz – były prezydent Siedlec, pan Wojciech Kudelski – ówczesny przewodniczący Rady, pan Bolesław Białas – ówczesny szef Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pan Kazimierz Paryła – skarbnik miasta. Istotną rolę odegrał również obecny poseł Krzysztof Tchórzewski.

 

Caritas oczami kierownika

 

- Caritas rozwija się bardzo mocno. Jestem tym pozytywnie zaszokowany. Na początku zajmowałem się tylko Centrum i dużo czasu poświęcałem pracy w Polimex. Gdy zostałem sekretarzem Caritas, zacząłem uczestniczyć w promocyjnych działaniach. Zastanawiałem się, jaka jest to organizacja, jak bardzo jest rozbudowana, ile dzieł prowadzi. Na zewnątrz może nie widać bogactwa podejmowanych działań. Skalę działalności, jaką prowadzi Caritas dostrzega się przy podsumowaniach oraz gdy przyjeżdżają goście i my pokazujemy pewne rzeczy. Sami pracownicy przecierają oczy ze zdziwienia patrząc na skalę tych działań.

 

Działalność Caritas jest coraz szersza, powstają nowe inicjatywy. Dyrektor, ks. Marek Bieńkowski jest prorozwojowy i ma dobrą rękę do ludzi. Widzę, że osoby, na które stawia, realizują swoje obowiązki dobrze.

 

Moim marzeniem jest, żeby Centrum mogło być w pełni wyposażone, żeby miało swobodę finansową. Chciałbym, aby można było dofinansować je sprzętowo i pod względem specjalistów. Moglibyśmy zatrudniać ich z zewnątrz, po to, by rozszerzać ofertę dla uczestników. Centrum żyje z dotacji z miasta, ale lwią część musimy sami wypracować. Chcemy, aby pobyt uczestników był bardziej intensywny, coraz lepszy i wartościowszy – podsumowuje Andrzej Hojna.

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Pan Andrzej Hojna został doceniony przez dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej. Otrzymał z jego rąk nominację do nagrody Ubi Caritas, którą następnie przyjął 10 października 2015r. na Gali Ubi Caritas w Teatrze Polskim w Warszawie.

 

Wróć