Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Szkolili się w Janowie Podlaskim

2017-12-01 08:52

W poniedziałek, 27 listopada 2017r., w parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim  odbyło się szkolenie wolontariuszy tamtejszego Parafialnego Zespołu Caritas (PZC). O posłudze wolontariatu opowiedziała Monika Rybaczewska – koordynator Dzieł Miłosierdzia i zarazem koordynator Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej.

 

Tematyka szkolenia nawiązywała do ewangelicznego wezwania: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). M. Rybaczewska - przybliżając rolę i wagę wolontariatu - omówiła cele i zadania, jakie stawiać powinien przed sobą wolontariusz. Zwróciła uwagę, iż wolontariat jest służbą na rzecz drugiego człowieka, która daje dużo satysfakcji oraz poczucia sensu. Spotkanie było dobrym momentem zastanowienia się, jak szerzyć miłosierdzie na terenie parafii poprzez konkretne działania, w nawiązaniu do słów papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”.

 

- Prowadząca podzieliła się swoim doświadczeniem w działalności charytatywnej i zachęciła nas do wysiłku na rzecz miłości względem drugiego człowieka, pomimo spotykanego nieraz trudu – mówi Monika Stańko, prezes PZC.

 

Na zakończenie omówione zostały propozycje działań, jakie może podjąć Parafialny Zespół Caritas w swojej parafii.

  

***

Szkolili się w Janowie Podlaskim

2017-12-01

Szkolili się w Janowie Podlaskim

Zdjęcia: Monika Stańko, prezes PZC nr 23 w Janowie Podlaskim

001
002
003
004
 

Wróć