Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Wyróżnienia trafiły do siedleckiej Caritas!

2018-06-13 09:52

Nie działają dla zysku, ale dla dobra słabszych - tych, którym szczególnie trudno odnaleźć się na rynku pracy. W piątek, 8 czerwca 2018r. podczas „IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną” oficjalnie wręczono podmiotom ekonomii społecznej wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Znalazły się wśród nich trzy jednostki Caritas Diecezji Siedleckiej, doceniony został również jej dyrektor - ks. Marek Bieńkowski.

 

Wydarzenie miało miejsce w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie. Równolegle odbywały się: konferencja, podczas której wyróżnienia otrzymało 26 podmiotów ekonomii społecznej i 16 partnerów z otoczenia ekonomii społecznej z terenu woj. mazowieckiego oraz Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

Celem konkursu na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej był wybór i wyróżnienie najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej pod kątem ich rozpoznawalności i widoczności w środowisku lokalnym, podmiotowości (inaczej mówiąc współpracy i współdziałania wewnątrz podmiotu, relacji wewnętrznych i zewnętrznych występujące w podmiocie) oraz potencjału rozwojowego podmiotów, które otrzymały wyróżnienie w latach ubiegłych.

 

Wyróżnienia w tym roku otrzymały m.in. jednostki Caritas Diecezji Siedleckiej: Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach oraz ks. M. Bieńkowski, dyrektor CDS.

 

Jak tłumaczy Andrzej Idziak z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ks. M. Bieńkowski został wyróżniony za szeroko pojętą pomoc i zrozumienie dla ludzi pozostających w potrzebie, a także - konsekwentną, wieloletnią walkę z wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym poszanowaniu ludzkiej godności i wierności zasadzie solidarności społecznej.

 

Nagrodzeni otrzymali wyróżnienie w formie dyplomu/tabliczki gratulacyjnej oraz sadzonkę drzewa – platanu. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 1 roku.

 

 

 

***

IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną - 08 czerwca 2018r.

2018-06-13

IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną - 08 czerwca 2018r.

Zdjęcia: MCPS

0001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

 

 

Wróć