Centrum Wparcia - Pomoc Specjalistyczna

Z pomocy specjalistycznej mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym przemocą domową oraz będące w kryzysie, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie z Osobą Pierwszego Kontaktu.

 

 

L.p. SPECJALISTA HARMONOGRAM
1. PSYCHOLOG
Anna Sachanowicz
Poniedziałki
14:00-18:00

Środy
14:00-18:00
2. PRAWNIK
Anna Cąkała
Środy
14:00-18:00

Czwartki
08:00-15:00

 

 

Centrum Wsparcia
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 501-053-366