Dom Aktywnego Seniora

Dom Aktywnego Seniora ma być placówką wsparcia dziennego skierowaną do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia. Celem placówki ma być polepszenie jakości życia, oraz uaktywnienie seniorów do działań samopomocowych na rzecz środowiska lokalnego.

 

Chcemy, by placówka dysponowała pracowniami dostosowanymi do różnorodnych form aktywności:

  • działań kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i towarzyskich;
  • wsparcia prozdrowotnego: fizjoterapii, aktywności fizycznej;
  • poradnictwa zdrowotnego i psychologicznego;
  • możliwości korzystania z komputera, telewizji, czytelni;
  • wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych.

Wróć