Filantrop kampanii „Kilometry Dobra”

Caritas Diecezji Siedleckiej obrała za patrona kampanii Sługę Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego – kandydata Diecezji Siedleckiej do chwały ołtarzy.

 

„Podczas 22-letniego pasterzowania w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej (1946-1968) biskup Ignacy Świrski zapisał się jako jej wybitna i niezapomniana postać. Dla wspólnoty Kościoła, którą prowadził do Boga jako biskup, był jej nauczycielem i zatroskanym ojcem. Istotnie, charakteryzowały go niezwykła dobroć, odpowiedzialność, życzliwość, pokora, wrażliwość na ludzką krzywdę i biedę, a ponadto – całkowite zaufanie Bogu. Cnoty chrześcijańskie przeżywał w sposób heroiczny. Według wielu świadków, duchownych i świeckich, biskup Ignacy żył i zmarł w opinii świętości. To przekonanie trwa do dzisiaj. Z tego powodu Diecezja Siedlecka, po zasięgnięciu opinii Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej, w dniu 24 marca 2018 r. rozpoczęła jego proces beatyfikacyjny. Jako roztropny pasterz diecezji, biskup Ignacy troszczył się o odnowę życia moralnego powierzonego mu ludu. Jednak najbardziej rozpoznawalnym elementem jego pasterskiej posługi było nieustanne pochylanie się nad człowiekiem potrzebującym i praktyczna odpowiedź na jego biedę. Jego szlachetna postawa niesienia pomocy pokrzywdzonym upodabnia biskupa Ignacego do Jezusa – Dobrego Samarytanina. Ofiarna posługa ubogim była charakterystyczną cechą jego pasterzowania.

 

Stefan kard. Wyszyński mówił o biskupie Ignacym Świrskim w dniu jego pogrzebu: "Szczególnie jednak pasuje mi do tej postaci miano: Homo Dei – Człowiek Boży. On żył Bogiem, był pełen Boga. Wszystkie kategorie jego myślenia i działania były przejawianiem Boga.” [tekst: ks. dr Mariusz Świder, postulator sprawy]


Więcej informacji o Słudze Bożym można znaleźć na stronie: www.biskupswirski.pl

Wróć