Warsztat Terapii Zajęciowej obecnie

Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzony jest przez Caritas Diecezji Siedleckiej, swoją działalność rozpoczął w 2005 roku. Jest to placówka pobytu dziennego dla 32 osób z terenu powiatu parczewskiego, z różnymi typami niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzięki zajęciom, organizowanym w sześciu pracowniach, uczestnicy przygotowywani są do aktywnego włączenia się w życie społeczne, a także do podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom. W chwili obecnej Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w Parczewie. Niestety, ze względu na mały metraż nie jest w stanie powiększyć zarówno oferty działań, jak i przyjąć więcej osób, mimo, iż chętni cały czas się zgłaszają. Nie posiadają sali, w której mogliby prowadzić działania związane z integracją oraz stołówki, w której osoby z niepełnosprawnością mogłyby godnie spożywać posiłki.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Warsztacie Terapii Zajęciowej? Kliknij tutaj: http://wtzparczew.org/

Wróć