Rodzina Rodzinie

 

 

Caritas Diecezji Siedleckiej włącza się w program Rodzina Rodzinie.

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

 

Komu pomagamy?

  1. Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii
  2. Uchodźcom z Syrii w Libanie
  3. Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym

 

Jak można pomóc?

Każde środowisko, wspólnota czy indywidualna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 

Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:

 

  • pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja te dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.

  • drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.

 

Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.

 

Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

 

Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.

 

W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców.

 

Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii oraz sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie.

 

Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii uchodźców i migrantów.

 

Pobierz broszurę "Modlitwa o Pokój"

 

Posłuchaj wypowiedzi:

 

Dyrektor Caritas Polska – ks. Marian Subocz

 

Abp. Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Urszula Brzonkalik Aleppo

 

Paul Karam Caritas – Liban

 

Antoine Audo – Caritas – Syria

 

***

Aneta Sawicka - koordynator programu w Caritas Diecezji Siedleckiej

***

 

Caritas Diecezji Siedleckiej pomaga następującym rodzinom poprzez dekanat:

 

1.       Siedlecki - Sara Saliba Mirza

Sara Saliba Mirza jest wdową, ma 85 lat i mieszka w Aleppo wraz ze swoim synem Samirem, który ma 53 lata. Są bardzo ubodzy a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi i m głód. Potrzebują wsparcia finanowego, aby kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

2.       Siedlecki - Sara Hanna Aroush  

Sara Hanna Aroush ma 67 lat i jest wdową, mieszka w Aleppo razem z dorosłym synem Jackiem lat 38. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

3.       Adamowski - Zaka Abulkarim Toro 

Zaka Abulkarim Toro ma 44 lata i jest wdową, mieszka w Aleppo, samotnie wychowuje małą, 3 letnią córeczkę Mayę. Są bardzo ubogie, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

4.       Bialski Północ - Dokti Abulmajid Khoury 

Dokti Abulmajid Khoury ma 86 lat i jest wdową, mieszka w Aleppo razem z dorosłym synem Aframem, który ma 49 lat. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

5.       Bialski Południe - Hanan Rezkallah Khafif 

Hanan Rezkallah Khafif  ma 52 lata i jest wdową, mieszka w Aleppo razem z dorosłym synem Yacoub, który ma 32 lata. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

6.       Domanicki - Janet Yacoub Hanna

Janet Yacoub Hanna ma 77 lata i jest wdową, mieszka w Aleppo razem z dorosłym synem Rafi, który ma 45 lata. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

7.       Garwoliński - Janet Salim Kallo 

Janet Salim Kallo ma 79 lat i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Salimem lat 45. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

8.       Grębkowski - Janet Ibrahim Ashi  

Janet Ibrahim Ashi  ma 76 lat i mieszka w Aleppo ze swoim 78 letnim bratem Georgetem. Są w dramatycznej sytuacji.  Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

9.       Hański - Touma Yacoub Dinkji

Touma Yacoub Dinkji ma 76 lat i mieszka w Aleppo ze swoim synem Eliasem, który ma 48 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

10.   Janowski - Bahya Ibrahim Ghazal  

Bahya Ibrahim Ghazal  ma 56 lat i mieszka w Aleppo ze swoją córką Maryam, która ma 13 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubogie, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

11.   Komarowski - Badra Kabel Almardini 

Badra Kabel Almardini ma 55 lat i mieszka w Aleppo ze swoją dorosłą córką Basel, która ma 30 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubogie, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

12.   Łaskarzewski - Ivet Hanna Hajjar 

Ivet Hanna Hajjar   ma 64 lata i mieszka w Aleppo ze swoją dorosłą córką Fadi, która ma 36 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubogie, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

13.   Łosicki - Enter Almoukhtar Toumas Kosan 

Enter Almoukhtar Toumas Kosan  ma 75 lat i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Josephem, który ma 51 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

14.   Łukowski I - Anahid Boutros Safar  

Anahid Boutros Safar ma 80 lat i mieszka w Aleppo ze swoją dorosłą córką Maral, która ma 42 lata. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

15.   Łukowski II - Emeline Youssef Tantak 

Emeline Youssef Tantak  ma 82 lata i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Jack,em, który ma 49 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

16.   Międzyrzecki - Elizabeth Naame Haydari  

Elizabeth Naame Haydari ma 82 lata i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Jack,em, który ma 49 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

17.   Osiecki - Eliza Yacoub Haroun  

Eliza Yacoub Haroun  ma 73 lata, jest wdową i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym dzieckiem Fadi, które ma 36 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

18.   Parczewski - Elham Ibrahim Yandem

Elham Ibrahim Yandem ma 66 lat i jest wdową i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Ibrahimem, który ma 40 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

19.   Radzyński - Albera Ebrahim Apo 

Albera Ebrahim Apo ma 71 lat i jest wdową i mieszka w Aleppo ze swoim dorosłym synem Michaelem, który ma 36 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

20.   Rycki - Maryam Youssef Fistikdji

Maryam Youssef Fistikdji ma 81 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Jackline – lat 62 . Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

21.   Suchożebrski - Sara Youssef Marqos  

Sara Youssef Marqos ma 81 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Jackline – lat 62 . Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

22.   Terespolski - Soua'ad Bahnam Kabakoulak

Soua'ad Bahnam Kabakoulak ma 66 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Jackline – lat 62 . Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

23.   Wisznicki - Tahouki Giragos Keshishian 

Tahouki Giragos Keshishian ma 58 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Hampartsoum– lat 61 . Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

24.   Włodawski - Farida Artin Boulos  

Farida Artin Boulos  ma 68 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Joliette – lat 74 . Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

25.   Zbuczyński - Loucin Monir Tahhan

Loucin Monir Tahhan  ma 36 lat i mieszka w Aleppo z siostrą Mounir. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

26.   Żelechowski - Joseph Mikhail Tokmaji  

Joseph Mikhail Tokmaji  ma 69 lat i mieszka z żoną  Mouna Naameh Haydari w Aleppo. Przyjęli pod swój dach rodzeństwo Entrala 76 lat i Abeer 46 lat. Są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

 

tl_files/gallery/caritas/aktualnosci/20170103_rodzina_rodzinie/2.jpg


 

 

 

 

 

 

Zachęcamy Państwa, żebyście Państwo zaśpiewali „kolędę polskich i syryjskich rodzin” przy wigilijnym stole. Zachęcamy do tego również wszystkie parafie w Polsce, szczególnie te, które objęły swoją pomocą rodziny syryjskie. Tekst kolędy oraz jej wersje MP3 możecie Państwo pobrać ze strony: www.rodzinarodzinie.caritas.pl/koleda

 

Z obrazem sytuacji w libańskich obozach oraz z działaniami Caritas można się zapoznać oglądając felietony zrealizowane przez TVP dwa tygodnie temu: vod.tvp.pl/28032006/wynik-wyszukiwania

 

Druga część felietonu, która ukaże się na antenie TVP, będzie dostępna w internecie na kanale vod.tvp.pl