Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny

Zadanie współfinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, skierowane do mieszkańców powiatu siedleckiego w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

Projekt jest formą specjalistycznej pomocy adresowanej do osób, które doświadczyły różnych wydarzeń krytycznych. Wydarzeniami krytycznymi mogą być różne sytuacje związane z funkcjonowaniem rodzinnym (m. in. rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, zagrożenie ciąży, poronienie), zawodowym (np. utrata pracy), zdrowotnym (m.in. choroba, zagrożenie życia, niepełnosprawność), społecznym, duchowym. Pośród wydarzeń krytycznych szczególne miejsce zajmują te o nasileniu ekstremalnym, zwane niekiedy wydarzeniami traumatycznymi. Najczęściej wiążą się one z narażeniem na sytuację zagrożenia życia lub ryzyko poważnego urazu, a także z innymi okolicznościami naruszającymi integralność fizyczną osoby, jak np. doświadczenie przemocy.

 

Głównym celem projektu jest eliminowanie negatywnych skutków kryzysów osobistych, realizowane poprzez interdyscyplinarne wsparcie osób w ramach porad prawnych i psychologicznych.

 

Powyższe działania mają za zadanie budowanie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w związku z doświadczanym kryzysem oraz przełamywanie stereotypów i lęków społecznych. Wartością dodaną jest uruchamianie zasób własnych Beneficjentów i podnoszenie poczucia własnej wartości i kontroli nad życiem, a w konsekwencji wykształcenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia i transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia.

Harmonogram pracy specjalistów I półrocze 2017

 

Lp.

DATA

DYŻURU

PSYCHOLOG

Anna Sachanowicz

PRAWNIK

Anna Cąkała

1.

07.09.2017

11:00-18:00 (7h)

_______

2.

19.09.2017

_______

8:00-15:00 (7h)

3.

05.10.2017

11:00-18:00 (7h)

_______

4.

24.10.2017

_______

8:00-15:00 (7h)

5.

09.11.2017

11:00-18:00 (7h)

_______

6.

22.11.2017

_______

8:00-15:00 (7h)

7.

07.12.2017

11:00-18:00 (7h)

_______

8.

13.12.2017

_______

8:00-15:00 (7h)

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel. kom: 500 566 881
tel.: 25 640 71 30
fax.: 25 633 31 80
e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl