Udziel wsparcia

Aby wesprzeć program Dwa Talenty należy:Program Dwa Talenty

 

1. Zapoznać się z Regulaminem prgramu Dwa Talenty:

2. Pobierać odpowiedni druk deklaracji:

3. Wypełnić druk i odesłać na adres:

  • Caritas Diecezji Siedleckiej
    ul. Biskupa Świrskiego 57
    08-110 Siedlce

4. Wpłacić deklarowana kwotę na podany w druku numer konta

 

5. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle do Państwa:

  • list potwierdzający udział w programie
  • informacje o dziecku, które zostało objęte wsparciem
  • semestralne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty

Skarbonka Talentów

 

Skarbonka Talentów to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Diecezji Siedleckiej

 

Bank Spółdzielczy O/ Siedlce nr rachunku 63 9194 0007 0027 9318 2000 0280 z dopiskiem DWA TALENTY

 

będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które zostały objęte opieką w programie.

Diecezjalny koordynator Programu Dwa Talenty

 

Na pytania odpowiedzi udzielić może Państwu diecezjalny koordynator programu Dwa Talenty