Wakacje z Caritas Diecezji Siedleckiej 2017

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2017 zaplanowała wypoczynek letni dla blisko 300 dzieci z terenu diecezji siedleckiej. Tegoroczna Wakacyjna Akcja Caritas będzie realizowana w czasie 6 turnusów wypoczynkowych, 10 i 14-dniowych. Wszystkie wyjazdy odbędą się w górach. Dwa z nich w samym Zakopanem, jeden w Jurgowie oraz trzy w Górach Stołowych, w Głuchołazach. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie łącznie 28 wolontariuszów.

 

W trakcie wypoczynku zapewniamy naszym uczestnikom zakwaterowanie i pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz atrakcyjny program kolonijny połączony ze zwiedzaniem urokliwych miejsc. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra kierowników oraz wychowawców – wolontariuszy. W trakcie turnusów realizowane będą zajęcia integracyjne, sportowo-rekreacyjne, plastyczne oraz profilaktyczno-wychowawcze. Każdy program dostosowany jest do uczestników, aby w jak najbardziej możliwy sposób uatrakcyjnić im pobyt. W trakcie wszystkich turnusów odbędą się zajęcia z funkcjonariuszem Policji, odwiedzimy Straż Pożarną, zaprosiliśmy artystów z ART.-Re, którzy przyjadą do nas z pełnym humoru przedstawieniem, w trakcie którego i uczestnicy kolonii będą mieli okazję poczuć się aktorami.

I turnus: 27 czerwca – 6 lipca 2017r. w Jurgowie

 

W wypoczynku tym weźmie udział 28 dzieci. Wyjazd zorganizowany jest we współpracy z Parafią św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Przy organizacji turnusu czynnie pomaga Parafialny Zespół Caritas działający przy tej parafii. Dzieci będą wypoczywały w ośrodku wypoczynkowym w Jurgowie. W planie kolonii przewidziane są zajęcia integracyjne, gry i zabawy kolonijne, zwiedzanie Zakopanego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Rabki, Nidzicy i najbliższej okolicy. Dzieci będą korzystały z atrakcji AquaParku w Zakopanem.

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/logo.pngWypoczynek dofinansowany ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej

II turnus: 8-17 lipca 2017r. w Głuchołazach, Ośrodek Banderoza

 

W wypoczynku tym udział weźmie łącznie 50 dzieci. Podczas turnusu przeprowadzone zostaną dla dzieci zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Cały program skupiony będzie na realizacji celów wychowawczych. Odbędą się zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach profilaktycznych z Policją, skorzystają z atrakcji ośrodka, na którym znajduje się Jaskinia Solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem.

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/powiat_siedlecki.png Wypoczynek 30 dzieci pochodzących z terenu Miasta Siedlce dofinansowany został z budżetu Miasta Siedlce, w ramach realizacji zadania publicznego: „Wakacyjna Akcja Caritas 2017”.Wypoczynek  20 dzieci dofinansowany został z budżetu Powiatu Siedleckiego, w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu siedleckiego”.

III turnus: 19.07. – 01.08.2017r. – w Zakopanem

 

W tym okresie wypoczywać będzie 37 dzieci z diecezji siedleckiej. Program kolonijny przewiduje zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami TPN, zwiedzanie Zakopanego oraz okolic, korzystanie z atrakcji AquaParku i innych zajęć kolonijnych. W czasie turnusu realizowany będzie program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/cpi.jpg Wypoczynek 23 dzieci dofinansowany zostanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach realizacji zadania na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników (z gminy Kotuń, Zbuczyn i Siedlce) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego

 

Wypoczynek 14 dzieci (podopiecznych Domu Dziecka „Pod Kasztanami” w Siedlcach oraz dzieci z poszczególnych parafii diecezji siedleckiej) sfinansowany zostanie ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej.

IV turnus: 29.07.-11.08.2017r. w Głuchołazach, Ośrodek Banderoza

 

W tym turnusie udział weźmie łącznie 50 dzieci: 30 z terenu województw: mazowieckiego i lubelskiego diecezji siedleckiej, będą to beneficjenci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających na terenie diecezji. Realizacja tego wypoczynku jest współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 20 dzieci z miejscowości Trzebieszów. Ich pobyt dofinansowany został ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Cały program skupiony będzie na realizacji celów wychowawczych, odbędą się zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach profilaktycznych z policją, skorzystają z atrakcji ośrodka, na którym znajduje się Jaskinia Solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem. Równolegle realizowany będzie programem terapeutyczno-wychowawczy oraz program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/ministerstwo-sprawiedliwosci_logo.pngWypoczynek 30 dzieci zostanie współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wypoczynek 20 dzieci dofinansowany zostanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach realizacji zadania na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

V turnus: 12.08. - 25.08.2017r. - Zakopane

 

W ramach tego turnusu udział weźmie 50 dzieci z dekanatów: Grębkowskiego, Osieckiego i Suchożebrskiego. W czasie kolonii organizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami TPN, zwiedzanie Zakopanego oraz okolic, korzystanie z atrakcji AquaParku oraz inne zabawy kolonijne. Realizowany będzie program profilaktyczno-wychowawczy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promujący zdrowy styl życia skierowany do uczestników wypoczynku.

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/powiat_siedlecki.png Wypoczynek 50 dzieci zostanie dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanym w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".

 

VI turnus: 14.08. – 23.08.2017r. – Głuchołazy, Ośrodek Banderoza

 

W czasie tego wypoczynku udział weźmie 52 dzieci. Będą to dzieci pochodzące z terenu gminy Parczew i ich pobyt dofinansowany zostanie ze środków Gminy Parczew. Kolejnych 35 dzieci pochodzić będzie z parafii: Kosyń, Dołhobrody, Ostrówki oraz Wola Wereszczyńska – ich pobyt dofinansowany zostanie ze środków Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzieci podczas kolonii wezmą udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, ale również realizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach profilaktycznych z Policją, skorzystają z atrakcji ośrodka, na którym znajduje się Jaskinia Solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem.

 

 

Finansowanie:

 

tl_files/gallery/caritas/programy/wakacyjna/zdjecia_2016/loga/cpi.jpgWypoczynek 15 dzieci zostanie dofinansowany ze środków Gminy Parczew realizując zadanie pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2017” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

 

 

Planowany jest również wypoczynek dla 35 dzieci, który dofinansowany zostanie ze środków Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach realizacji zadania: „Wakacyjna Akcja Caritas 2017 – Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji”. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ofert.