Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

Świeca, która tworzy polską Wigilię

 

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” to ogólnopolska akcja, która w widzialny sposób już od 25 lat zmienia niełatwe życie potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie i zagranicą. Polega na rozprowadzaniu w parafiach specjalnych świec, które zapalamy w Wigilię Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że i w tym roku również będą Państwo z nami, by wspólnie szerzyć dobro w świecie.

 

Jak wyglądały początki akcji?

 

Pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zrodził się w Ośrodku Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach w 1993 roku na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w burzliwych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych. Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, w ostatnich latach są to dzieci – ofiary wojny syryjskiej i irackiej. Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja. Inicjatywa corocznie spotyka się z życzliwym odzewem.

 

Świece w diecezji siedleckiej w 2018 roku

 

W 2018 roku zamówiliśmy 64 500 świec o różnych rozmiarach - w kolorze białym i niebieskim. Dostępne one będą w parafiach diecezji siedleckiej.

 

Jak można włączyć się w „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”?

  • Najprościej – nabyć wybraną przez siebie świecę w dowolnym kościele diecezji siedleckiej (są dostępne w cenach 5zł, 10zł, 15zł oraz 20zł).
  • Poprzez przelew bankowy - można wesprzeć dowolną kwotą konto Caritas Diecezji Siedleckiej 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „Świeca”.

Na co przeznaczymy zebrane środki z roku 2018?

 

Pieniądze, które pozyskamy z rozprowadzania świec, posłużą do zrealizowania ważnych i pożytecznych przedsięwzięć - nie tylko na terenie diecezji siedleckiej, ale też poza nią. Środki:

  • Zasilą parafie – 0,50zł, 1zł, 2zł i 3zł z każdej świecy pozostanie w parafii na działania charytatywne.
  • Część zostanie przekazana do Caritas Polska na rzecz dzieci - szczególnie na dofinansowanie do obiadów, letnich wyjazdów, leczenie i dofinansowanie do stypendiów.
  • Wzorem ubiegłego roku dofinansujemy prowadzenie internatu dla molestowanych seksualnie dziewcząt w miejscowości Bulo Bulo w Boliwii (Ameryka Południowa), który prowadzą księża z diecezji siedleckiej.
  • Cześć posłuży jako wkład własny do projektów dla dzieci:
  • funkcjonowanie 2 Świetlic Socjoterapeutycznych i 1 Profilaktyczno-Wychowawczej (w Siedlcach i w Parczewie) oraz
  • funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (Siedlce, Łosice, Pilawa), z których korzystają również dzieci, głównie doświadczające przemocy.
  • realizację Wakacyjnej Akcji Caritas, czyli specjalistycznych kolonii letnich skierowanych do potrzebujących dzieci jako pomoc w odreagowaniu trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Zapraszamy serdecznie i już teraz dziękujemy za Państwa wrażliwe serce!