Zgłoś dziecko do programu

1. Zgłosić dziecko do programu Dwa Talenty mogą:Program Dwa Talenty

  • pedagodzy szkolni
  • pracownicy placówek Caritas
  • wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas
  • opiekunowie Szkolnych Kół Caritas

2. Aby zgłosić dziecko do programu należy wypełnić:

3. Wypełniony wniosek dostarczyć do Caritas Diecezji Siedleckiej

 

4. Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielić może Państwu diecezjalny koordynator programu Dwa Talenty: